Klasse

Kleuterwoud Dagprogramme

Ons volg ‘n dagprogram omdat struktuur en roetine belangrik is vir ons kinders. Is belangrik vir voorspelbaarheid en sekuriteit en sodoende weet die kleuters wat om volgende te verwag.

Alhoewel ons ‘n dagprogram het is ons nie regiet daarmee nie, ons sal die bietjie aanpas daar waar nodig en waar die kinders vir ons dit aandui.

Hulle is nog klein en speel is die belangrikste deel van hulle ontwikkeling.

Personeel

Skoolhoof: Manette de Beer
Kombuispersoneel: Fikile en Dollie
Tuinier: Vusi Sebata
Toesig juffrou: Mariet en Anine

Pandaklas: 4-5 jariges

Ronel en Salome
Max 18

Olifantjieklas: 5 jariges

Bianca en Lilly
Max 18

Tiertjieklas: 4 jariges

Madeleine en Thandi
Max 18

Dinoklas: 3 jariges

Chané en Susan
Max 18

Apieklas: 3 jariges

Bianca en Elaine
Max 18

Wurmpieklas: 2 jariges

Sarah en Venolia
Max 18

Hasieklas: 4 maande tot 18 maande

Annah en Sylvia
Max 8

07h00: Aankomstyd / Vryspel
08h00: Paptyd
08h15: Doekeruil
08h30: Botteldrink en slaaptyd
10h00: Opstaan en doekruil
10h15: Musiektyd
10h30: Vryspel
11h00: Baba stimulasie program
11h30: Buitespel
12h00: Middagete
12h15: Botteldrink en slaaptyd
14h30: Opstaantyd en doekruil
15h00: Binnespel
15h30: Versnaperings en botteldrink
17h00: Huis toe gaan tyd!

07h00: Aankomstyd / Vryspel
08h00: Opruim
08h15: Paptyd
08h30: Doeke ruil / Mataktiwiteit
09h00: Skeppendewerkies
09h30: Buitespel
10h00: Handjieswas / Broodjietyd
10h30: Doeke ruil / Mataktiwiteit
11h00: Opvoedkundige spel
11h30: Buitespel
12h00: Handjieswas / Doekeruil
12h15: Middagete
12h30: Slaaptyd
14h20: Opstaantyd / Doekeruil
14h25: Versnaperings
15h00: Buitespel
15h30: Versnaperings
16h00: Handjieswas / Doekeruil
17h00: Huis toe gaan tyd!

07h00: Aankomstyd / Vryspel
08h00: Opruim / Toiletroetine / Handjieswas
08h15: Paptyd
08h30: Bybelopening / Musiek / Register / Temabespreking
09h00: Skeppendewerkies
09h30: Buitespel
10h00: Toiletroetine / Handjieswas
10h15: Broodjietyd
10h30: Binnespel / Beweging / Opvoedkundigespel
11h15: Buitespel
11h45: Toiletroetine / Handjieswas
12h00: Storietyd
12h15: Middagete
12h30: Slaaptyd
12h30: Halfdagmaatjies huis toe gaan tyd
14h20: Opstaantyd
14h25: Versnaperings
14h30: Speeltyd
15h30: Versnaperings
16h00: Toiletroetine / Handjieswas
17h00: Huis toe gaan tyd!

07:00-08:00: Aankoms / Vryspel
08:00-08:30: Toiletroetine / Paptyd / Nuuskring
08:30-09:00: Opening / Gebed & sang / Register / Tema bespreking / Rympies / Weerkaart / Gesyferdheid
09:00-10:00: Grootmotories / Skeppende aktiwiteit / Musiek en beweging / Opvoedkundige apparaat
10:00-10:30: Toiletroetine / Broodjietyd
10:30-11:30: Vryspel
11:30-12:00: Handjies was / Toiletroetine / Gr R Werksboek
12:00-12:15: Storietyd
12:15: Middagete
12:30: Halfdag maatjies huistoe gaan tyd!
12:30-14:30: Rustyd
14:30: Vryspel
15:30: Verversings
17:00: Huistoe gaan tyd!

7:00-8:00: Aankoms / Vryspel
8:00-8:30: Toiletroetine / Paptyd / Nuuskring
8:30-9:00: Opening / Gebed & sang / Register / Tema bespreking / Rympies / Weerkaart / Gesyferdheid
9:00-10:00: Grootmotories / Skeppende aktiwiteit / Musiek en beweging / Opvoedkundige apparaat
10:00-10:30: Toiletroetine / Broodjietyd
10:30-11:30: Vryspel
11:30-12:00: Handjies was / Toiletroetine / Gr R Werksboek
12:00-12:15: Storietyd
12:15: Middagete
12:30: Halfdag maatjies huistoe gaan tyd!
12:30-14:30: Rustyd
14:30: Vryspel
15:30: Verversings
17:00: Huistoe gaan tyd!

7:00-8:00: Aankoms / Vryspel
8:00-8:30: Toiletroetine / Paptyd / Nuuskring
8:30-9:00: Opening / Gebed & sang / Register / Tema bespreking / Rympies / Weerkaart / Gesyferdheid
9:00-10:00: Grootmotories / Skeppende aktiwiteit / Musiek en beweging / Opvoedkundige apparaat
10:00-10:30: Toiletroetine / Broodjietyd
10:30-11:30: Vryspel
11:30-12:00: Handjies was / Toiletroetine / Gr R Werksboek
12:00-12:15: Storietyd
12:15: Middagete
12:30: Halfdag maatjies huistoe gaan tyd!
12:30-14:30: Rustyd
14:30: Vryspel
15:30: Verversings
17:00: Huistoe gaan tyd!

7:00-8:00: Aankoms / Vryspel
8:00-8:30: Toiletroetine / Paptyd / Nuuskring
8:30-9:00: Opening / Gebed & sang / Register / Tema bespreking / Rympies / Weerkaart / Gesyferdheid
9:00-10:00: Grootmotories / Skeppende aktiwiteit / Musiek en beweging / Opvoedkundige apparaat
10:00-10:30: Toiletroetine / Broodjietyd
10:30-11:30: Vryspel
11:30-12:00: Handjies was / Toiletroetine / Gr R Werksboek
12:00-12:15: Storietyd
12:15: Middagete
12:30: Halfdag maatjies huistoe gaan tyd!
12:30-14:30: Rustyd
14:30: Vryspel
15:30: Verversings
17:00: Huistoe gaan tyd!