Oor ons

Kleuterwoud Kleuterskool visie & missie

 1. Ons glo dat kinders 75% deur hulle omgewing gevorm word. Daarom is dit ons missie om vir elke kind sover moontlik die beste omgewing by Kleuterwoud te skep.
 2. Deur die genade van God wil ons aan elke kind die liefde en geleentheid gee om tot die beste van elkeen se vermoë te groei en ontwikkel.
 3. Ons wil die fondament vir elke kind sterk maak dat geen storm hul sal laat val nie.
 4. Ons wil elke kind leer om sy liggie te laat skyn en dat hy sy God gegewe talent sal raaksien om tot eer van Hom te gebruik.
 5. Ons wil elke ouer bystaan in die wonderlike taak om hulle kinders in die mooiste bome te laat groei.

 • Ons volg ‘n ontwikkelingsprogram met ‘n weeklikse tema vir elke ouderdomsgroepie.
 • Ons maak gebruik van kommunikasieboekies, wat kommunikasie vergemaklik tussen ouers en personeel.
 • Enige abnormale insident sal aan u weergegee word indien nodig. Medikasie en beserings moet asb aangeteken word in die boekies.
 • Daar sal elke kwartaal van u as ouer verwag word om sekere items vir die skool te stuur.
 • U betrokkenheid en meelewing by die skool word as kardinaal beskou in die opvoeding van u kleingoed, en dit is vir my belangrik dat u as ouer, uself sal sien as “aandeelhouers” in die belang van u kinders.
 • Daar word elke kwartaal in/uitstappies beplan, kostes beloop ±R100 per kwartaal.

Kennisgewing

Indien u kleuter die skool gaan verlaat, word u versoek om een kalender maand skriftelik kennis te gee. Die skool is ook geregtig om een kalender maand kennis aan u te gee indien nodig. November is ongelukkig nie ‘n kennis maand nie!! Neem kennis dat die tariewe oor 12 maande bereken is. U bedagsaamheid en samewerking in die verband sal waardeer word.

Vereiste Dokumentasie

Volgens wet word daar vereis dat Kleuterwoud ‘n afskrif op leêr het van elke kind se geboortesertifikaat en immuniseringskaart.
Ons vra dat u dit asseblief aanheg by die registrasievorm.

Rëels

Bring asb elke dag ‘n tas met ekstra stel klere en kommunikasieboekie.
Kom bespreek asb as daar enige probleme is.
Reël vooraf as ‘n ander persoon, oupa / ouma die kleuter kom haal. Kleuters sal nie sonder ‘n briefie of telefoon oproep oorhandig word nie.

Ons bied die volgende aktiwiteite aan:

 • Kindermusiek (deel van skoolfooie)
 • Playball (deel van skoolfooie)
 • Rugby
 • Ballet
 • Netbal
 • Phyzzi sport
 • Golf
 • Monkeynastix

Hoe straf julle die kleuters?

Dinkstoel. Aantal minute so oud soos die kind is. (Hulle gaan dink oor watter emosie hulle beleef het en hoekom hulle optrede verkeerd was).

Dis nie ‘n stoutstoel nie. Ons glo nie daar is iets soos ‘n stout kind nie, veral nie met die ouderdom kind waarmee ons werk nie. Ons glo dat die kind ‘n behoefte het en dan op die enigste manier (of dit nou byt, stamp, slaan of skreeu is) wat hy ken, uiting gee aan sy behoefte. Ons leer ons kinders dat enige emosie is aanvaarbaar / waardig, dis die gedrag wat maak dat hulle gestraf word, m.a.w. as ‘n maatjie jou speelding by jou afvat, mag jy ontsteld wees maar jy mag nie hom seermaak nie. So ons erken / fokus op die kind se emosie maar straf die gedrag. Sodoende leer die kind sy emosies te verstaan en neem verantwoordelikheid vir sy gedrag (vorm emosionele intelligensie)

Ouderdom speel ‘n groot rol by straf en waarop gefokus moet word verskil van ‘n 12 maande en 5 jarige. Hoe kleiner / jonger hoe meer selfgesentreerd is ons kinders en oorsaak en gevolg is primitief.

Watter tipe gedrag straf julle?

Gedrag moet gesien of gehoor kan word.

Mens kan nie ongeskik / ongehoorsaam / ongemanierd / aggressief / vernielsugtig straf nie.

Maar ‘n gedrag bv.

Kan gesien word:

 • Kind gryp ‘n speelding
 • Hardloop rond in die klas
 • Skeur ‘n boekie
 • Gooi sand in sandput
 • Breek speelgoed
 • Eet slordig, speel met kos

Kan gehoor word:

 • Skreeu hard in klas
 • Skreeu op maatjie
 • Sê bv. vir ander kleuter:
  • Jy is nie my maatjie nie
  • Jy is lelik
  • Jy teken lelik
  • Ek gaan jou nie na my partytjie toe nooi nie

Waardesisteem speel hier ‘n groot rol!

Ons straf dus enige negatiewe gedrag wat ‘n negatiewe invloed op die kind, sy omgewing of sy maat het. Maar weereens erken ons eers die emosie en dan spreek ons die gedrag aan (bv. maatjie hardloop in die klas). Juffrou sien jy is vol energie en wil graag beweeg maar nou is dit klastyd en Juffrou wil hê jy moet stil sit by die tafel en jou werkies doen.

 • Skoolure is STIPTELIK vanaf 6h45 tot 17h15.
 • Die skool sluit stiptelik om 12h30 vir halfdag kleuters en 17h15 vir voldag kleuters. (Kleuters is dus reeds 13h00 en 17h15 in ouers se sorg.)
 • Indien u nie u kleuter betyds kan optel nie, word ‘n beroep op u gedoen om die skool te skakel (slegs ingeval van nood!) Ongelukkig sal daar boetes wees vir ouers wat nie by die skooltye hou nie!
 • Kom ons respekteer mekaar in hierdie opsig asseblief.
 • Pap word voorsien tussen 8h00 en 8h30. Geen pap sal daarna voorsien word nie.
 • Om ongeveer 10h00 is dit broodjietyd.
 • Middagete word tussen 12h00 en 12h20 vir voldagmaatjies en halfdagmaatjies voorsien, daarna word ‘n ligte versnapering om 15h30 voorsien vir voldagmaatjies.
 • Alle etes word deur die skool voorsien. Dieetkundige voorskrifte en voedsel allergie moet asseblief met die bestuur uitgeklaar word.
 • Trek asseblief gemaklike klere aan waarvoor julle nie jammer is nie en merk alle klere & skoene duidelik. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir iets wat by die skool verlore raak nie.
 • As dit warm is, smeer asb u kleuter met sonbrandmiddel. Stuur ook ‘n hoed (wat gemerk is) saam. Onthou altyd ‘n warmding vir as dit koud raak.
 • ‘n Ekstra stel droë klere word aanbeveel aangesien ons soms waterspel en mors-aktiwiteite doen.
 • GEEN siek kleuters met ‘n aansteeklike siekte (bv. Waterpokkies ens.) mag skool toe kom nie en ook ongelukkig nie maatjies wat koors of oog-infeksies het nie.
 • Enige allergiese toestande moet onder ons aandag gebring word, sodat voorkomend opgetree kan word. Skryf dit asb in die kommunikasieboekies.
 • Alle medikasie moet volgens die medikasieprotokol hanteer word. Geen medikasie sal gegee word sonder skriftelike verwysing in die medisyneboek nie.
 • GEEN medikasie sal gegee word as u kleuter siek word tydens skooltyd nie, die kleuter moet asb dadelik kom haal word!!
 • Ongelukkig word geen kind met kopluise by die skool toegelaat nie, die kleuter moet asb dadelik kom haal word en tuis bly totdat daar nie meer sigbare luise is nie.

Kleuterwoud aktiwiteite

Maandag
11:00 tot 12:00
Monkeynastix
11:00 tot 11:30
Phyzzi Sport

Dinsdag
8:00 tot 10:00
Ballet en Playball

Woensdag
11:00 tot 11:30
Golf

Donderdag
11:30 tot 12:00
Rugby
11:00 tot 11:30
Netbal

Aktiwiteit kontakte

Playball
Annari du Toit
082 060 3031

Kindermusiek
Chanelle
084 307 7012

Ballet
Maryka
082 783 9521

Monkeynastix
Lorraine
084 432 4998

Rugby
Chris
076 192 7607

Golf
Tiaan
082 486 5320

Netbal
Lezelle
082 418 5471

Phyzzi Sport
Cameron
073 312 8318

Arbeidsterapeut
Carla Grobler
084 581 0644

Spraakterapeut
Terine vd Walt
072 425 5335

Kleuterwoud Peuter Jaarprogram

JANUARIE
07-11: Aanpassings week
14-18: My Skool
21-25: My Liggaam
28-01: My Liggaam (Sintuie)

FEBRUARIE
04-08: Familie & Gesin
11-15: Emosies
18-22: Evaluasie
25-01: My Huis

MAART
04-08: Kleure
11-15: Troeteldiere
15 Rapporte word uitgegee
18-20: Fantasie
21-22: Gesluit vir Menseregtedag & Skoolvakansiedag
25-29: Bybel Karakter (Man)

APRIL
01-05: Vorms
08-12: Dokter & Tandarts
15-18: Paasfees
19: Goeie Vrydag
22: Familiedag
23-26: Gesonde & Ongesonde kosse
29-03: Evaluasie

MEI
01: Gesluit Werkersdag
06-10: Evaluasie
12: Moedersdag
13-17: Teenoorgesteldes
20-24: Winkels
27-31: Weer

JUNIE
03-07: Ruimtelike oriëntasie
10-14: Vrugte
14 Rapporte word uitgegee
16: Vadersdag
17: Jeugdag
18-21: Bybel Karakters (Vrou)
24-28: Tyd

JULIE
01-05: Musiek
08-12: Sortering
15-19: Tuin & Plante
22-26: Groente
29-02: Vervoer

AUGUSTUS
05-08: Plaasdiere
09 Gesluit vir Vrouedag
12-16: Voëls
19-23: Reptiele
26-30: My Liggaam

SEPTEMBER
02-06: Sintuie & Funksies
09-13: Evaluasie
16-20: Evaluasie
23-24: Gesluit vir Erfenisdag & Skoolvakansiedag
25-27: Water

OKTOBER
30-04: Vorms
07-11: Kleure
14-18: Teenoorgesteldes
21-25: Ruimtelike oriëntasie

NOVEMBER
28-01: Evaluasie
04-08: Wilde Diere
11-15: In & om die dam
18-22: Dag & Nag
25-29: Insekte & Goggas

DESEMBER
02-06: Kersfees
09-12: Speelgoed
12 Kleuterwoud sluit om 14:00
08 Januarie 2020 Kleuterwoud open

Kleuterwoud Kleuter Jaarprogram

JANUARIE
07-11: Aanpassings week
14-18: My Skool
21-25: My Liggaam
28-01: My Sintuie

FEBRUARIE
04-08: Familie & Gesin
11-15: Emosies
18-22: Evaluasie
25-01: Higiëne & Kieme

MAART
04-08: Mense Wonings
11-15: Diere Wonings
15 Rapporte word uitgegee
18-20: Fantasie
21-22: Gesluit vir Menseregtedag & Skoolvakansiedag
25-29: Bybel Karakter (Man)

APRIL
01-05: Dokter & Tandarts
08-12: Gesonde & Ongesonde kosse
15-18: Paasfees
19: Goeie Vrydag
22: Familiedag
23-26: Winkels
29-03: Evaluasie

MEI
01: Gesluit Werkersdag
06-10: Evaluasie
12: Moedersdag
13-17: Herfs
20-24: Dinosourusse
27-31: Suiwelprodukte

JUNIE
03-07: Beroepe
10-14: Brandweer
14 Rapporte word uitgegee
16: Vadersdag
17: Jeugdag
18-21: Bybel Karakters (Vrou)
24-28: Tyd

JULIE
01-05: Musiek
08-12: Winter
15-19: Vrugte & Groente
22-26: Tuin en plante
29-02: Vervoer

AUGUSTUS
05-08: Plaasdiere
09 Gesluit vir Vrouedag
12-16: Voëls
19-23: Reptiele & Paddas
26-30: Onder die grond

SEPTEMBER
02-06: Lente
09-13: Evaluasie
16-20: Evaluasie
23-24: Gesluit vir Erfenisdag & Skoolvakansiedag
25-27: Water & Water veiligheid

OKTOBER
30-04: Somer
07-11: Wilde diere
14-18: Die See
21-25: Ruimte

NOVEMBER
28-01: Evaluasie
04-08: Insekte & Goggas
11-15: Troeteldiere
18-22: Sport
25-29: My Land & Ander Lande

DESEMBER
02-06: Kersfees
09-12: Speelgoed
12 Kleuterwoud sluit om 14:00
08 Januarie 2020 Kleuterwoud open